close

MASZ PYTANIA ?

ZADZWOу: 517 348 021 lub 508 393 344

 
Dla Gości korzystających z noclegów w pensjonacie „Julia”
     
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym  obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom   
        uniknąć nieprzyjemnych sytuacji  a nam skoncentrować się na zapewnianiu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

•    Doba w obiekcie trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu  wyjazdu.
•    Należność za pobyt w obiekcie pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, obiekt nie zwraca opłaty za czas niewykorzystanego pobytu .
•    Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
•    Klienci obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjezdzie . W celu  potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią.
•    Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien , zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt  uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości dostępności pokoju.
•Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając  szkody w mieniu obiektu lub Gościa albo szkód na osobie dotyczących Gości pracowników lub innych osób w nim przebywających, albo tez  innych sposobów zakłócenia spokoju w obiekcie.

•Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów  wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
• Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i  zgody właściciela obiektu. Prosimy nie wynosić z

  pokoju ręczników, kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.
•    Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego  pojazdu zależącego do Gościa ani znajdujących się w nim mienia. Miejsca parkingowe są bezpłatne , niestrzeżone.
•   Pobyt psa w obiekcie jest niedozwolony.
•   W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-6.00.
•    W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z obiektu mają obowiązek zachowania spokoju  oraz ciszy .

•    Zabronione jest używanie w pokojach innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to         ładowarek   i zasilaczy   urządzeń RTV oraz komputerów.
•    Z powodu komfort i bezpieczeństwo naszych Gości obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach.           Niestosowanie się do zakazu palenia skutkuje karą w wysokości 200 zł

•    Gość obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszystkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technologicznych pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
•    W przypadku naruszenia postanowień regulaminu właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka  zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz  opuszczenia terenu obiektu.
•    Gość obiektu otrzymuje 1 komplet 3 kluczy( pokój, furtka, dom ) . Za zgubienie kluczy opłata wynosi 50.00 PLN.
•    Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju obiektu przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W  przypadku braku dyspozycji pensjonat przechowa przedmioty przez dwa miesiące.

 


    Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez właściciela obiektu i obowiązuje od 20 marca 2020 r.
    Przebywając w naszym obiekcie w pełni akceptujesz nasz regulamin.

 

   Życzymy Państwu miłego pobytu
   Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

 

 

 

SZYBKI KONTAKT:

telefon:

 517 348 021 lub 508 393 344

e-mail:

julia@onet.pl

Adres:

ul. Chodkiewicza 161, 25-139

Kielce

Wynajem pokoi1- 2 -3 osobowych z łazienkami i osobnym wejściem